نصب کنتور بر روی کلیه چاهها در شهرستان خاتم

پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خاتم در سال جاری با موضوع نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه «مجید زارع بیدکی» رئیس اداره منابع آب شهرستان خاتم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، میزان بارندگی سال آبی جاری در ایستگاه های باران سنج هرات و مروست را به ترتیب 59 و 26 میلی متر عنوان کرد .

وی در ادامه با اشاره به این که 96 درصد منابع آب زیرزمینی این شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود، افزود: نصب کنتورهای هوشمند به منظور اجرای تحویل حجمی و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی ضروری است .

رئیس اداره منابع آب شهرستان خاتم همچنین برلزوم تعیین تکلیف چاه های قبلی جابه جا شده شرب، متعلق به آب و فاضلاب روستایی و شهری تاکید کرد .

در ادامه فرماندار خاتم نیز بر لزوم نصب کامل کنتورهای هوشمند در بخش مرکزی تاکید نمود و گفت: الزام کشاورزان به نصب کنتورهای می بایست با کمترین تنش و نارضایتی کشاورزان انجام شود و در صورت نیاز به پلمپ چاه، با اطلاع رسانی قبلی صورت پذیرد .

گفتنی است در پایان بعد از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد طی یک دوره چهار ماهه تا پایان خرداد 99، کلیه چاه های فاقد کنتور هوشمند با قطع برق و پلمپ چاه، ملزم به نصب کنتور هوشمند شوند .

همچنین مقرر شد کلیه چاه های جا به جا شده قبلی آبفار و آبفا توسط این شرکت ها پر و مسلوب المنفعه شده و گزارشی از اقدامات انجام شده در جلسه بعدی ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات