دیدار مدیر کل راه و شهرسازی استان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات ز...

دیدار مدیر کل راه و شهرسازی استان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات ز...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات