جلسه در خصوص پروژه ساماندهی مسیل رودخانه شهر اسفراین با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، ناظر و پ...

جلسه در خصوص پروژه ساماندهی مسیل رودخانه شهر اسفراین با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، ناظر و پ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات