برگزاری مسابقه نقاشی همزمان با دهه مبارک فجر برای فرزندان همکاران اداره کل با دو موضوع نماز و عفاف و حجاب پنجشنبه 17 بهم...

برگزاری مسابقه نقاشی همزمان با دهه مبارک فجر برای فرزندان همکاران اداره کل با دو موضوع نماز و عفاف و حجاب پنجشنبه 17 بهم...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات