توسعه سکونتگاه های غیررسمی در اراک متوقف شده است

توسعه سکونتگاه های غیررسمی در اراک متوقف شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: با اقدامات تشویقی و سلبی، توسعه سکونتگاه های غیررسمی در اراک متوقف شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات