سکونت ۲۳ درصد جمعیت کلانشهر اراک در محلات حاشیه‌ای

سکونت ۲۳ درصد جمعیت کلانشهر اراک در محلات حاشیه‌ای

مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: ۲۳ درصد از جمعیت کلانهشر اراک و ۱۹ درصد از شهرستان ساوه را ساکنان سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات