بازدید از بستر و حریم رودخانه آغلاغان و چشمه های موجود در منطقه...

هفدهم بهمن ماه با حضور رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر، نماینده مجری طرح آزادسازی رودخانه ها و تالاب های شرکت، رئیس گروه آب های زیرزمینی شرکت و نماینده مشاور نقش ماندگار از بستر و حریم رودخانه آغلاغان و چشمه های موجود در منطقه گردشگری بولاخلار نیر بازدید و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این بازدید ضمن تاکید بر بستر و حریم منابع آبی منطقه گردشگری بولاخلار و لزوم رعایت دستورالعملهای مربوط به رعایت احاریم منابع آبی در اجرای پروژه های گردشگری مورد تاکید ومقرر گردید مشاور مربوطه در طراحی کاربری های مختلف لحاظ نماید .

مهندس رضا سلیمی، رئیس اداره منابع شهرستان در این بازدید گفت: رودخانه آغلاغان و چشمه های بولاخلار یکی از منبع های تأمین کننده آب شرب شهرستان نیر و مرکز استان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کیفی این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حفظ و صیانت از منابع آبی منطقه گردشگری بولاخلار از تاکیدات شرکت آب منطقه ای اردبیل می باشد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات