برپایی میزخدمت اداره راه و شهرسازی شیروان در مصلی روز جمعه 18 بهمن 98

برپایی میزخدمت اداره راه و شهرسازی شیروان در مصلی روز جمعه 18 بهمن 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات