برگزاری دویست وپنجمین (۲۰۵) جلسه هیئت مدیره شرکت

دویست و پنجمین (۲۰۵) جلسه هیئت مدیره شرکت در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضای هیئت مدیره و مدعوین محترم با دستور کار تعیین شده در دفتر مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره شرکت برگزار و پس از بحث وبررسی موضوع کارتصمیمات متقضی اخذ گردیده است.

در ادامه  مدیر دفتر قراردادها  جناب آقای اسلام پناه،  گزارشی از روند تهیه اسناد مزایده طرح گردشگری، تفریحی و توریستی سد ۱۵ خرداد ،  جهت شناسایی سرمایه گذار برای مطالعه و طراحی و اجرای  همه  ظرفیتها و پتانسیلهای کاری ممکن در مجموعه سد ۱۵ خرداد و انجام فعالیتهای مجاز و تعریف شده مطابق  دستورالعمل ابلاغی طرح گردشگری، تفریحی و توریستی پیرامون منابع و تاسیسات آبی(مستندات پشتیبان  شیوه نامه اجرایی و تفاهم نامه مشترک بین وزارت نیرو و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور)  ارائه دادند ،که پس از  بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به تجربه سایر شرکتها نسبت به اصلاح و بازنگری اسناد مزایده درگام نخست  صرفاً نسبت به شناسایی سرمایه گذار حقوقی و حقیقی واجدالشرایط اقدام گردد.

سپس گزارش فنی اصلاح و بازسازی بند انحرافی جنگل توسط جناب آقای دانشور  مدیر دفتر بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آبی  جهت حفظ و پایداری سازه احداثی مورد بحث و بررسی مدیران دفاتر تخصصی و فنی حوزه معاونتهای حفاظت و بهره برداری و طرح و توسعه که بازدید مشترکی داشتند مطرح و مقرر گردید ضمن انجام اصلاحات مشورتی مورد بحث، گزارش نهایی آن به همراه متر برآورد کار شامل  ( احجام عملیات وآنالیزبهای آن ) استخراج وطی مکاتبه ای به سازمان برنامه و بودجه استان جهت تامین و اختصاص بودجه ارسال گردد.

در ادامه مباحث فنی و تخصصی موضوع قرارداد احداث نیروگاه جریان برق آبی در ایستگاه مخازن شماره ۳ و ۴ خطوط  انتقال آب شرکت که توسط  شرکت رشد و صنعت سرمایه گذار بخش خصوصی درحال احداث است  توسط مدیران محترم اداره بهره برداری ونگهداری سد ۱۵ ومدیریت بهره برداری ونگهداری ازسد کوچری وسامانه دزبه قمرود( جناب آقایان احمدی ومحمدی )  مطرح و مقرر گردید که مشکلات فنی مورد بحث طی  صورت جلسه مشترک با سرمایه گذار  تنظیم و مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات