روزگار سخت برای صنعت سیمان

مرد سیمانی دیگری که روبه‌رویش نشسته است و ذرات سیمان را با چشم‌های ریزشده کنترل می‌کند، ماسک را از دهانش کنار می‌زند و می‌گوید: «جانش را ما می‌کنیم و سودش را دلال می‌برد و قطری‌های ثروتمند.» منظور خام‌فروشی بخشی از تولیدکنندگان سیمان است که قطری‌ها فقط با یک بسته‌بندی سود گزافش را به جیب می‌زنند. آن‌سوی جاده هنوز لایه‌های برف روی زمین نشسته است اما ابراهیم کنار کوره آتش عرق می‌ریزد. او بارها می‌گوید که صنعت سیمان «مظلوم» است و به بهانه کنترل قیمت مسکن، سال‌هاست قیمت سیمان با دستور دولتی‌ها تعیین می‌شود و سودش نه به کارخانه و تولیدکنندگان، بلکه به جیب دلال‌ها و پدرخوانده‌های سیمان می‌رود. قیمت سیمان فقط ۲ تا ۳‌درصد قیمت تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد اما وزارت راه‌وشهرسازی گزارش داده است که چیزی نزدیک به ۷۰‌درصد قیمت تمام‌شده مسکن در ایران مربوط به قیمت زمین است. با این حال، دلالان زمین در حاشیه امن بلایی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات