دولت ایران هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری در سوریه ندارد/ تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش‌ عمرانی سوریه

معاون مسکن و ساختمان تفاهم ایران و سوریه را به منظور حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی ایران در سوریه عنوان کرد و گفت: دولت هیچ نقش اجرایی ندارد، صرفا موضوع کمک دولت، بسترسازی و فراهم‌کردن شرایط حضور بخش خصوصی در بازسازی کشور سوریه است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات