وزير نيرو عنوان كرد؛سرمايه گذاري 240هزار ميليارد ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، «رضا اردكانيان» پنجشنبه شب در گفت و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما اظهار داشت: يك وجه در موضوع برق پاسخگويي به نيازهاي بخش هاي عمومي، خانگي و تجاري است اما نقش مهم آن به عنوان يك صنعت زيرساختي براي همه وجوه توسعه كشور است؛ يعني استمرار فعاليت تمامي بخش ها و طرح ها از صنعت، معدن و كشاورزي گرفته تا بخش هاي درمان، فناوري ها و دفاعي به اين صنعت وابسته است.

وي ادامه داد: خوشبختانه يكي از برگ هاي زرين و غرورآميز عملكرد 41 ساله نظام ما در صنعت برق است كه نه تنها نيازهاي كشور را پاسخ مي دهد بلكه سعي مي شود به عنوان يك نقطه تلاقي خطوط انرژي در منطقه عمل كنيم. صدور خدمات فني و مهندسي كشور براي ساليان متوالي هم در بخش هاي برق و آببوده است.
اردكانيان با اشاره به فرصت دهه فجر با نگاه به عملكردهاي گذشته و برنامه هاي پيش رو اظهار داشت: در سال 57، 7هزار و 24 مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور بود كه در ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد اين ميزان به 69هزار و 134 مگاوات رسيد.

**رشد 21درصدي در متوسط ارتقاي ظرفيت نيروگاهي كشور در 6 سال گذشته
به گفته وزير نيرو، در طول 35 سال گذشته، هر سال به طور متوسط 1774 مگاوات به ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور اضافه شده كه متوسط افزايش از نيمه سال 92 تا بهمن 98 ساليانه 2هزار و 154 مگاوات بوده است.
وي افزود: در اين سال ها نسبت به سال هاي پيش از فعاليت دولت تدبير و اميد در اين بخش 21 درصد رشد داشتيم كه به همين شكل تداوم مي يابد و  پيش بيني مي شود ظرفيت نصب شده به بيش از 88هزار مگاوات خواهد رسيد.


**دسترسي 100درصدي و افزون بر 99درصدي جوامع شهري و روستايي كشور به برق

اردكانيان با بيان اين كه طبق آخرين گزارش هاي جهاني، در خاورميانه ميزان دسترسي به برق در جامعه شهري 98 و جامعه روستايي 78 درصد است خاطرنشان كرد: به طور متوسط در دنيا ميزان دسترسي به برق در جوامع شهري 96 درصد و روستايي 79 درصد است كه اين ارقام در كشور ما به ترتيب 100درصد و بيش از 99درصد است.
وي افزود:  يكي از بخش هايي كه دستاورد بسيار ارزنده اي داشتيم و موجب شده در شرايط سخت و تحريم اقتصادي هيچ وقفه اي در برنامه ها و فعاليت ها نبينيم اتكاي به اين بخش است.


**رشد 12برابري ظرفيت توليد برق كشور
وزير نيرو گفت: در اين 41 سال، جمعيت كشور با رشد 2.3 برابري از 35 ميليون به حدود 83 ميليون رسيده است؛ قائدتا يكي از شاخص هاي اين سازه ها و تاسيسات هم به افزايش جمعيت بر مي گردد اما ظرفيت توليد برق 12 برابر شده است.

وي همچنين افزود: در اين مدت تعداد سدهاي كشور ، 10 برابر، تصفيه خانه هاي آب 6 برابر و تصفيه خانه هاي فاضلاب 58 برابر شده كه اين حاكي از توجه جدي همه دولت ها به موضوع آب و برق به عنوان كالاهاي راهبردي بوده است.

اردكانيان همچنين با بيان اين كه طبيعتا موضوع روستاها ويژگي خاصي داشته است اظهار داشت: تا نيمه نخست سال 92 جمعيت روستايي برخوردار از شبكه پايدار آب حدود يك ميليون نفر بوده كه 7.2 ميليون نفر به اين رقم اضافه شده و اين رقم تا پايان دولت به بيش از 10 ميليون نفر مي رسد.**اصل 44 و حمايت از بخش خصوصي/ بيش از 60درصد نيروگاهي كشور خصوصي است

اردكانيان همچنين گفت: در اجراي اصل 44 قانون اساسي و باز كردن مسيرها براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، بخش خصوصي علاقمند ما هم در عرصه صنعت برق آستين ها را بالا زده اند واكنون بيش از 60 درصد نيروگاه هاي كشور توسط بخش خصوصي احداث شده و يا اين كه در مقطعي نيروگاه هاي دولتي به عنوان رد ديون به بخش هاي غير دولتي واگذار شده است.

به گفته اردكانيان، اين واگذاري ها در ابتداي مسير خود طبيعتا مشكلاتي را هم داشته و تغيير نرخ ارز تاثيرات قابل ملاحظه اي روي قيمت تمام شده گذاشته است؛

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه وزارت نيرو قيمت هاي تكليفي را در دست اجرا دارد، از اين بابت فاصله قابل ملاحظه اي بين قيمت تمام شده و تكليفي داريم.

اردكانيان گفت: بيش از 20هزار ميليارد تومان به عنوان فاصله قيمت تكليفي و تمام شده بر اساس قيمت هاي حسابرسي شده از دولت طلب داريم كه طبيعتا بخشي از اين مطالبات هم مطالبات بخش خصوصي است.

وي افزود: خوشبختانه در اين دو، سه سال با توجه به ساز و كارهايي كه در قانون بودجه پيش بيني و امكان تهاتر بخشي از بدهي ها فراهم شد بخشي از بار عملا از روي دوش بخش خصوصي برداشته شد اما هنوز اين مسير دنبال مي شود.


**سرمايه گذاري 240هزار ميليارد توماني در بخش برق

وزير نيرو با پيش بيني دسترسي به رشد 38درصدي در افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور تا پايان فعاليت دولت تاكيد كرد: اين رشد نشان مي دهد كه روند توليد و سرمايه گذاري كند و متوقف نشده است. در اين مدت هر سال حدود 40 هزار ميليارد تومان و در طول 6 سال گذشته نزديك به 240 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين بخش صورت گرفته است.
وي با اشاره به افزايش 5.2درصدي اوج مصرف در تابستان هاي گذشته گفت: با همكاري هاي بخش صنعت براي اين كه عرضه به اين بخش و نيز توليد محصولات انرژي بر كاهش نيابد اين رقم در تابستان 97 به 2.98 درصد و در تابستان 98 به يك درصد كاهش يافت.
اردكانيان خاطرنشان كرد: صنايع بزرگي در كشور وجود دارد كه خوشبختانه حتي در شرايط تحريم هم به بركت مجموعه تلاش هاي دولت رقم قابل توجهي صادرات دارند. اين كه چنين صنايعي با توان صادراتي و بازگشت ارز به كشور از برق يارانه اي استفاده مي كنند خيلي توجيه ندارد و اصلاح را از اين جا مي شود شروع كرد.
وي در بياني ديگر توضيح داد: محصولاتي كه تابع قيمت گذاري نيستند مصرف انرژي آنها توجيهي ندارد كه وقتي صادر مي شوند با برق يارانه اي باشد.


**پيگيري هاي قراردادهاي تيپ توسط توانير و سنديكاها

وزير نيرو همچنين در مورد قراردادهاي تيپ گفت: اين قراردادها در چارچوب كارگرو هاي مشترك بين همكاران سنديكاها با توانير دنبال مي شود و اميد است به نتايج خوبي برسد.

**پيگيري بازپرداخت وام هاي صندوق توسعه ملي براي احداث نيروگاه ها
اردكانيان با اشاره به پيگيري وزارت نيرو براي حل مساله بازپرداخت وام هاي دريافتي سازمان ها و موسسه ها اعم از بنيادها و نهادهاي مختلف و نيز بخش خصوصي به صندوق توسعه ملي كه براي احداث نيروگاه ها از اين صندوق به صورت ارز وام دريافت كرده بودند گفت: اينها، ارز را با رقم هاي كمتري دريافت كرده بودند كه بايد با ارقام بيشتري از بازار دريافت كنند.

وي افزود: بحث در خصوص اين موضوع حتي در برخي پيشنهادهايي كه در كميسيون تلفيق لايحه مطرح شد بالا گرفت. در وزارت نيرو شايد حدود  4، 5 ماه است كه به دنبال راهكارهايي براي رفع اين مساله هستيم.

اردكانيان با بيان اين كه نظر دولت بر حل اصل موضوع باز پرداخت است گفت: سازمان برنامه و بودجه در فرآيند مواجه شدن با اين پيشنهادها با فعالان بخش خصوصي قرارهايي را براي برگزاري جلساتي گذاشته اند كه اين جلسات هم شروع شده و اميد است تا قبل از پايان سال به راه حل هايي برسيم و موضوع بازپرداخت ديون فعالان بخش خصوصي حل شود.
وزير نيرو در عين حال گفت: اكنون دولت در بخش انرژي هاي تجديد پذير اين امكان را فراهم كرده تا كساني كه علاقه دارند و مي توانند، ما تاسيسات انتقال را در اختيار آنها بگذاريم و از شبكه انتقال كشور كه سرمايه گذاري سنگيني هم از سوي دولت براي آن صورت گرفته براي توليد خود، طي قراردادهايي كه با دريافقت كننده ها از كشورهاي همسايه منعقد مي كنند، استفاده كنند.

**استفاده از منابع دريافت عوارض براي برق رساني به روستاها و افزايش توان نيروگاهي تجديدپذير

وي همچنين گفت: از جمله دستاوردهاي ما اين بود كه تمام روستاهاي بالاي 20خانوار به شبكه برق سراسري وصل شده اند و اكنون كار برق رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار و كمتر از 20 خانوار و عشاير شروع شده است. براي عشاير از سيستم هاي موبايل تجديد پدذير اين امكان فراهم شده است.

اردكانيان افزود: هنوز نياز داريم و خوشبختانه با اين نيازدر دولتو مجلس برخورد مثبتي شد. عوارض 10درصدي روي قبوض برق هم بين برق روستايي و تجديد پذير تقسيم مي شود.

وي همچنين خاطرنشان كرد: هنوز بحث بودجه به صحن نيامده اما در مجموع احساس ما اين است كه منبع مالي مطمئني براي حمايت از توسعه انرژي هاي تجديد پذير تا سقف 2150 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و اميد است بخش قابل توجهي از اين تعهدات پرداخت شود.


**كاهش يك درجه اي حرارت برابر با 6درصد صرفه جويي

وزير نيرو همچنين گفت: كار مشترك شركت گاز و توانير حاكي از اين است كه با كاهش تنها يك درجه دماي محيط كار يا سكونت مصرف انرژي 6درصد كاهش مي يابد. قرار بود مصرف خانگي و تجاري ما روزانه 520 ميليون متر مكعب گاز باشد كه اكنون به 600 رسيده و گاهي از اين مقدار هم تجاوز كرده است.

وي با بيان اين كه هيچ مشكلي از حيث توليد برق به لحاظ تاسيسات وجود ندارد افزود: ظرفيت نصب شده كشور 83هزار مگاوات است ، اوج بار ما در تابستان 58 هزار مگاوات و ديشب هم 38 هزار مگاوات بود. ظرفيت وجود دارد اما آنچه ما را با مشكل مواجه مي كند كمبود سوخت است.

اردكانيان خاطرنشان كرد: در ماه هاي آذر و دي پارسال، روزانه 108ميليون متر مكعب گاز به نيروگاه ها تحويل شد كه امسال اين رقم به روزانه 73 ميليون رسيد و 30درصد كاهش داشت.

وي گفت: با اين كاهش ما هم نبايد خاموشي دهيم و براي اين كار ابتدا به سراغ سوخت مايع مي رويم كه مشكلات خود را اعم از آلايندگي دارد و اگر دوباره با پديده وارونگي مواجه شويم مشكلات عديده اي هم در سلامت و بهداشت عمومي ايجاد خواهد كرد و همدر شريان هاي اقتصادي كشور تعطيلي پيش مي آيد.

اردكانيان ادامه داد: اما سوخت مايع هم محدود است و مخازني براي شرايط كوتاه مدت اضطراري وجود دارد كه اگر افزايش مصرف گاز خانگي و تجاري ادامه يابد خاموشي منطقه اي ناگزير خواهد بود.

وي گفت: درخواست ما از مردم اين است همانطور كه در تابستان اين همراهي را به شكل چشمگير داشتند و براي نخستين بار در تاريخ صنعت ببرق بويژه سال هاي اخير توانستيم 3800 مگاوات صرفه جويي در اوج بار داشته باشيم كه معادل 5ميليارد دلار است باز هم اين همكاري را داشته باشند. اين تمرين و عادت خوب را مردم انجام دادند و نهادينه شده است.

اردكانيان افزود: اكنون در موضوع گاز هم امسال اين دست همكاري را دراز كنيم و با كارهاي خيلي ساده اعم از كاهش يك درجه اي دما، بستن پنجره ها و استفاده از پرده هاي مناسب مي توان 10درصد صرفه جويي در مصرف گاز داشت. يعني يك درصد كل گاز مصرفي براي بخش خانگي و تجاري ما صرف توليد برق و انرژي براي صادرات مي شود.

وزير نيرو در ادامه گفت: دو سال پيش هيات وزيران تصويب كرد كه وزارت نيرو فقط 7 درصد تعرفه هاي ساليانه خود را افزايش دهد كه در سال هاي 97 و 98 اجرا شد و در سال 99 هم همين روال است . براي كساني كه الگوي مصرف را رعايت مي كنند افزايش تعرفه همين 7 درصد خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات