بازدید مهندس شیخی مدیر عامل تولید شازند از اورهال واحد 2

بازدید مهندس شیخی مدیر عامل تولید شازند از اورهال واحد 2

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات