مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:افزایش 23 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:افزایش 23 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات