توقيف يك دستگاه تانكر حمل فاضلاب و معرفي راننده متخلف به مراجع قضايي در شهرستان مباركهيك دستگاه خودروي حمل فاضلاب كه اقدام به تخليه فاضلاب صنعتي در اراضي شهرستان مباركه مي كرد توقيف و راننده متخلف آن به مراجع قضايي معرفي شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه، راننده يك دستگاه خودروي حمل فاضلاب كه با تخليه فاضلاب صنعتي در اراضي كشاورزي، موجبات آلودگي هاي محيط زيست و تهديد عليه بهداشت عمومي را فراهم ساخته بود توسط كارشناسان اين اداره شناسايي و بلافاصله به مراجع قضايي معرفي شد كه به استناد ماده 20 قانون مديريت پسماندها خودروي مذكور توقيف گرديد.

در نهايت راننده خودوري تانكر مذكور و مسوول واحد صنعتي متخلف جهت رسيدگي كيفري برابر ماده 19 قانون حفاظت از خاك و ماده 14 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 688 قانون مجازات اسلامي در مراجع قضايي احضار شدند. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات