بهبود کیفیت طراحی ساختمان ها

علی اعطا در تشریح این طرح گفت: در طرح جامع تهران یک ظرفیت پیش‌بینی شده که استفاده از آن مغفول مانده است، در حالی که می‌تواند باعث بهبود کیفیت سیما و منظر شهری شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات