اولین نشست کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی برگزار شد

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت از برگزاری اولین نشست کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا سنجری نیا" در این نشست که با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد عنوان کرد : در راستای نیل به اهداف برنامه دوم و چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (دوره دوم) و با توجه به اهمیت نظام مند و مکانیزه نمودن فرآیند نقل و انتقال کارکنان شرکت (جا به جایی بین واحدهای شرکت)، ضروری است که فلوچارت و فرم پیشنهادی تهیه شده به منظور الکترونیکی نمودن گردش کار از سوی دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت به دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی جهت دریافت نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی ارسال  شود و نتایج جهت اقدامات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین افزود: نظر به سابقه تدوین و تصویب فرم های ۶ گانه فرایند تامین اعتبار به منظور  تحقیق رویکرد کاهش بوروکراسی اداری و جهت تسهیل و تسریع و پایش گردش کار فرم های موجود از طریق الکترونیکی نمودن گردش کار آنها، بایستی فرم های مذکور به منظور دستیابی به نحوه مناسب اجرا و  نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی واحدهای مرتبط به دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت ارسال و اقدامات بعدی پس از جمع بندی انجام گردد.

سنجری نیا در این نشست ضمن تاکید بر پیگیری مفاد پیشنهاد ارتقاء ادارات سد ماملو و سد نمرود یادآور شد: نظر شرکت مادر تخصصی انجام این مهم با استفاده از ظرفیت پست های بلاتصدی معاونت حفاظت و بهره برداری می باشد.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت در بخش دیگری از سخنان خود دستیابی به اهداف تعریف شده نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را ضروری دانست و ادامه داد:  مدیران واحدهای سازمانی  نسبت به اطلاع رسانی مناسب به همکاران زیرمجموعه درخصوص ضرورت مشارکت از طریق ثبت پیشنهادهای سازنده  در سامانه اقدام نمایند و با توجه به حجم پیشنهادهای ارزیابی نشده و نزدیک شدن به پایان سال جاری، گروه های کاری تخصصی با قید فوریت نسبت به برگزاری جلسات و ارزیابی پیشنهادهای باقی مانده اقدام نمایند.

سنجری نیا همچنین اضافه کرد: از آن جایی که حجم پیشنهادهای مصوبی که اجرا نشده اند زیاد می باشد، بایستی باتوجه به جلسه آموزشی توجیهی برگزارشده برای دبیران گروه های کاری تخصصی در این زمینه، اولویت بندی و اقدامات و پیگیری لازم در زمینه اجرای پیشنهادهای مرتبط صورت پذیرد.

وی در پایان درخصوص امکان لحاظ نمودن آیتم "ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها (به ازای هر ۵ پیشنهاد ۱ امتیاز و حداکثر ۳ امتیاز)"  از محل کاهش سرجمع حداکثر امتیاز بخش تقدیرها، عنوان کرد: بررسی های لازم در این زمینه توسط دفتر منابع انسانی و پشتیبانی انجام و نتایج جهت طرح و تصویب در کمیته مدیریت عملکرد و نیز کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت و اقدامات بعدی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات