ثبت 44.6 میلی متر بارش در استان یزد

رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به ثبت 44.6 میلی متر بارش در استان یزد در سال آبی جاری، گفت: بخش عمده ای از این بارندگی، بارش غیر موثر است و به منابع آب نفوذ نکرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «مهدی سلیمانی میمندی» میزان بارندگی استان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز 13 بهمن ماه حدود 44.6 میلی متر عنوان کرد که این رقم در مقایسه با بلند مدت حدود 7 درصد افزایش داشته که به اندازه ای نیست که تاثیر چشمگیری بر منابع آب داشته باشد.

وی با بیان این که بخش عمده ای از این بارندگی، بارش غیر موثر است، گفت: بخش زیادی از این بارش ها تبخیر شده و درصد کمی به منابع آب نفوذ کرده است.

رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد اظهار کرد: در سال آبی جاری هیچ رواناب قابل توجهی در ایستگاه های هیدرومتری استان ثبت نشده و متوسط رواناب ایستگاه های هیدرومتری استان کمتر از مقدار متوسط دراز مدت بوده است که نشان می دهد علی رغم افزایش بارندگی، بارندگی موثر نسبت به دراز مدت کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که پارامترهای مختلفی نظیر دما روی منابع آب تاثیر دارد، تصریح کرد: با توجه به این که در سال آبی 98-97 بارندگی خوبی داشتیم، اما شاهد کاهش سطح پوشش برف در منطقه شیرکوه هستیم.

سلیمانی گفت: بررسی های انجام شده روی رودخانه فخرآباد در محل ایستگاه هیدرومتری فخرآباد نشان می دهد با افزایش نیم درجه سانتی گراد دما با فرض این که بارندگی ثابت باشد، حدود 25 درصد از حجم رواناب رودخانه کاهش می یابد که نشان می دهد افزایش دما به تنهایی می تواند باعث کاهش حجم رواناب شود.

وی تنها راه حفظ منابع آبی را کنترل مصرف عنوان کرد و افزود: استان از میزان بارش زیادی برخوردار نیست که بتوان با اقدامات سازه ای بحران کمبود آب را مدیریت نمود.

سلیمانی در پایان با بیان این که به دلیل عدم همخوانی تغذیه و مصرف سفره ها، همچنان تهدید منابع آبی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید با جایگزینی صنایع و کشت های کم آبخواه از بدتر شدن شرایط موجود جلوگیری بعمل آورد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات