صرفه جویی 272 میلیون متر مکعبی در منابع آبی استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان،گفت: از ابتدای سال جاری با انسداد 519 چاه غیرمجاز، بیش از 15 میلیون مترمکعب آب در استان صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده اظهارکرد: از ابتدا اجرای طرح تعادل بخشی در استان با انسداد 4002 چاه غیرمجاز به میزان 272 میلیون متر مکعب صرفه جویی در منابع آب زیرزمینی استان شده است.

وی با اشاره به نصب تعداد 4730 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی در استان، گفت: در بخش مدیریت و کنترل چاه ها با نصب کنتور هوشمند بیش از 47 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب را در بر داشته است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات