ارتقاء سطح مركز ديسپاچينگ ناحيه اي زنجان به مركز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،فردا و با حضور مهندس محمدحسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير، يكي از مراكز مهم ديسپاچينگ منطقه اي كشور در زنجان به بهره برداري مي رسد.

مديرعامل برق منطقه اي زنجان در اين خصوص گفت:با هدف ارتقاء ظرفيتهاي فرماندهي و كنترل در سطح شبكه انتقال برق و افزايش سطح امنيت و پايداري شبكه كشور سطح مركز ديسپاچينگ زنجان به مركز ديسپاچينگ منطقه اي زنجان ارتقاء يافت.

مهندس اله مرادي با بيان اين كه با توجه به نتايج ارزيابي به عمل آمده از مركز ديسپاچينگ زنجان و اقدامات  انجام شده آن شركت در راستاي تامين نيازمنديهاي استخراج شده از ارزيابي و همچنين مطابق بند 1 ماده 7 اساس نامه شركت مديريت شبكه برق ايران سطح مركز ديسپاچينگ زنجان به مركز ديسپاچينگ منطقه اي زنجان ارتقاء پيدا كرد .

مهندس اله مرادي با اشاره به اين كه وظيفه پايش و راهبري و ايجاد تعادل در شبكه برق به عهده ديسپاچينگ است، تصريح كرد: ديسپاچينگ از لحاظ گستره ي عملكرد به ديسپاچينگ ملي (SCC)، ديسپاچينگ منطقه (AOC)، ديسپاچينگ فوق توزيع (RDC) و ديسپاچينگ توزيع (DCC) دسته بندي مي شود.
وي از مشخصه هاي خاص و منحصربه فرد صنعت برق، هم زماني توليد با مصرف، عدم امكان ذخيره سازي به صورت گسترده و لزوم ايجاد تعادل بين توليد و مصرف براي كنترل فركانس قابل قبول براي مشتركان برشمرد كه راهبري و پايش شبكه هاي برق را حساس و پيچيده كرده است.

مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان در ادامه با اشاره به ارتقاء زيرساخت ها و توانمندي كاركنان اين شركت، اظهار كرد: اين زيرساخت ها، امكان رويت كليه ايستگاه هاي انتقال و نيروگاه ها و همچنين پايش و كنترل آن ها را در مركز ديسپاچينگ فراهم آورده است كه اين زيرساخت ها، شامل: توسعه شبكه فيبرنوري در تمام نيروگاه ها و پست هاي انتقال، شبكه PLC و پوشش كامل شبكه بي سيم و تجهيزات موردنياز در كل شبكه تحت عمليات شركت است.

در پايان، استقلال مركز ديسپاچينگ زنجان و افزايش گستره عملكرد و اختيارات، افزايش سرعت بازيابي شبكه در مواقع بروز حوادث و خاموشي ها، جلب رضايت بيشتر مشتركان با برنامه ريزي دقيق خاموشي تعميرات را برخي از مزاياي ارتقاء ديسپاچينگ فوق توزيع به منطقه دانست.

با توجه به اهميت موضوع شروع به كار عملياتي مركز  فردا  همزمان با دهمين روز گرامي داشت ايام مبارك دهه فجربرگزار خواهد شد


اين مركز ديسپاچينگ كه در قالب پويش #الف-ب-ايران، به بهره برداري مي رسد، در افزايش پايداري برق استان هاي زنجان و قزوين موثر خواهد بود.
اين مركز ديسپاچينگ با اعتباري بالغ بر 16ميليارد تومان  به بهره برداري خواهد رسيد.
برپايه اين گزارش، احداث اين مركز ديسپاچينگ منطقه اي در زنجان در همكاري و هماهنگي مستمر با ديسپاچينگ ملي، تنظيم ولتاژ در حوزه عملياتي تحت پوشش، اجراي عمليات بازيابي شبكه پس از بروز حوادث و... تاثير بسزايي خواهد داشت.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات