بازدید و حضور مستقیم محمدحسن علیپور عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت سطح شهر رشت و شرایط کارگران شهرداری در روز برفی

بازدید و حضور مستقیم محمدحسن علیپور عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت سطح شهر رشت و شرایط کارگران شهرداری در روز برفی

به روایت تصویر :
بازدید و حضور مستقیم محمدحسن علیپور عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت سطح شهر رشت و شرایط کارگران شهرداری در روز برفی
بازدید و حضور مستقیم محمدحسن علیپور عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت از وضعیت سطح شهر رشت و شرایط کارگران شهرداری در روز برفی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات