ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در شورای تدوین نهایی شد/ پیش‌نویس نهایی‌شده در شورای تدوین برای تصویب به هیات دولت می‌رود

ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در شورای تدوین نهایی شد/ پیش‌نویس نهایی‌شده در شورای تدوین برای تصویب به هیات دولت می‌رود

رییس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تصویب این مبحث در هیات دولت و چاپ آن برای استفاده سازندگان و مالکان، اعلام کرد: با ارایه این مبحث به وزارت راه و شهرسازی، پیش‌بینی می‌شود تا مراحل تصویب در هیات دولت حداکثر یک‌ماه زمان ببرد که با این احتساب، قبل از پایان سال، ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تصویب هیات دولت می‌رسد و ابلاغ خواهد شد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چاپ این مبحث را در سال ۹۹ ممکن دانست و در خصوص الزام‌آور بودن این مبحث نیز، گفت: بر اساس آنچه که شورای تدوین تصویب کرده است هر ویرایش جدیدی که به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود، طراح، مجری و تمامی دست‌اندرکاران دو سال حق انتخاب برای انتخاب ویرایش قبلی و جدید را دارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات