معرفی ظرفیت های گردشگری پیرامون سدها و تاسیسات آبی در...

ظرفیت های گردشگری پیرامون سدها و تاسیسات آبی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه سال جاری برگزار میگردد معرفی خواهد شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان با هماهنگی ادارات کل میراث فرهنگی استانها نسبت به معرفی ظرفیت های خود در غرفه های پیش بینی شده برای همین منظور اقدام نموده اند.
علاوه بر این شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به همراه شرکت آب منطقه ای تهران نیز بطور اختصاصی نسبت به معرفی ظرفیت های گردشگری خود در غرفه شماره ۱۰ سالن شماره ۳۸ اقدام نموده اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات