پروتکل حفاظت نفتی از دریای خزر امضا شد

پروتکل حفاظت نفتی از دریای خزر امضا شد

کشورهای حوزه دریای خزر پروتکلی را در مورد جلوگیری از نشت نفت در این دریا امضا کردند.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از فارس، نمایندگان رسمی کشورهای حوزه دریای خزر در سومین نشست کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران که در شهر آکتاو قزاقستان برگزار شد پروتکلی را در مورد همکاری در زمینه جلوگیری از آلودگی نفتی دریای خزر امضا کردند.

نورقالی آشیم اف وزیر محیط زیست قزاقستان در این جلسه گفت هدف اصلی پروتکل امضا شده این است که پنج کشور حوزه دریای خزر انجام اقدامات جهت جلوگیری از تمام حوادث احتمالی اضطراری را بر عهده خواهد گرفت .

نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر برای حل و فصل مسائل بحث انگیز و سایر مشکلات کنوانسیون تهران ابراز آمادگی کردند.

 

 

    نظرات