برگزاری جلسه بررسی وضعیت هزینه کرد اعتبارات طرح های ملی متمرکز...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای بررسی وضعیت هزینه کرد اعتبارات طرح های ملی متمرکز مهندسی رودخانه جلسه ای در محل ساختمان مرکزی این شرکت به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مهندس اسماعیل افشاری معاون محترم حفاظت و بهره برداری، مهندس ثاقب عزیزخانی مدیر دفتر مهندسی رودخانه و مشهود تاره ذیحسابی و مهندس فیض الهی جانشین مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب، برگزار گردید.

این گزارش حاکی است، در این جلسه دستورکارهای ذیل طرح و بررسی گردید:

- بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات طرح های ملی متمرکز مهندسی رودخانه

- ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص گزارش تحلیلی وضعیت قراردادهای منعقده از محل طرح های ملی متمرکز مهندسی رودخانه و نحوه مستندسازی آنها.

- ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای تدوین برنامه عملیاتی سال 1399

که عملکرد دفتر مهندسی رودخانه در جلسه ویدئو کنفرانس توسط معاونت به شرح ذیل گزارش گردید:

-پیش بینی اتمام مطالعات شرکت مهندسین پارس پیاب (مشاور تعیین حد بستر رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر) تا پایان بهمن ماه سالجاری با پیشرفت فیزیکی 100%  و ابلاغ خدمات نقشه برداری تا سقف 25% مبلغ قرارداد به عنوان انجام خدمات مازاد.

- مطالعات تعیین حد بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه های استان توسط شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن با پیشرفت فیزیکی 85% و پیش بینی اتمام قرارداد در موعد مقرر و ابلاغ انجام خدمات تا سقف 25% مبلغ ریالی قرارداد مربوطه.

انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مطالعات ساماندهی و مطالعات پهنه بندی رودخانه های انگوران، خلیفه لو و مسیل های شهر آببر توسط شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به عنوان قرارداد جدید منعقده در سالجاری و شروع انجام کار توسط شرکت مذکور.

- ارائه گزارش برنامه عملیاتی سال 1399 دفتر مهندسی رودخانه شرکت و تشریح جزئیات برنامه که مقرر گردید برنامه عملیاتی با درج اعتبارات مورد نیاز لایروبی، آزادسازی و ساماندهی در محدوده و بازه های مشخص شدهجهت پیگیری تأمین اعتبار به دفتر ستادی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات