بهره برداري از ديسپاچينگ منطقه اي زنجان آغاز شد/ در صنعت برق خودكفا شديم و صادر مي كنيم

بهره برداري از ديسپاچينگ منطقه اي زنجان آغاز شد/ در صنعت برق خودكفا شديم و صادر مي كنيم

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس محمدحسن متولي زاده در اين مراسم اظهار داشت: صنعت برق در پياده سازي اهداف انقلاب  همواره پيشتاز بوده است چرا كه اكنون در حدود  صد درصد جمعيت كشور از نعمت برق برخوردار است در حالي كه در دنيا اكنون 1.2ميليار نفر بدون برق هستند.

متولي زاده با اشاره به اينكه در پيش از انقلاب تمام فعاليت هاي فني، پيمانكاري و مشاوره اي وحتي خدماتي توسط نيروهاي خارجي انجام مي شد تصريح كرد: اكنون  نه تنها در تامين تجهيزات و اجراي پروژه ها به خودكفايي رسيده ايم بلكه در حال صادرات خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها نيز هستيم.
مهندس متولي زاده خاطرنشان كرد: صنعت برق در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز پيشتاز بوده است.
وي در اين خصوص به گذر موفق ازپيك تابستان امسال اشاره كرد و آن را نتيجه همراهي مسئولان و مردم دانست و گفت: در تابستان با همراهي مردم نه تنها هيچ خاموشي گسترده اي رخ نداد بلكه در هزينه ها نيز صرفه جويي شد .
وي ادامه داد: امسال با ارئه  350 ميليارد تومان پاداش به مشتركاني كه در طرح هاي بهينه سازي مصرف همكاري كرده بودند، از صرف هزينه 7 هزار ميليارد توماني جلوگيري شد.
وي صنعت برق را صنعتي از توليد به مصرف دانست و گفت: اين گفته به معناي آن است كه در تمام ساعات شبانه روز و در طول ايام سال بايد همكاران ما در نيروگاه ها و خطوط انتقال و پست ها و توزيع مشغول به فعاليت باشند تا در هنگام زدن حتي يك كليد، برق به صورت پايدار به دست مصرف كنندگان برسد.
مديرعامل توانير همچنين در خصو ص راه اندازي مركز ديسپاچينگ منطقه اي زنجان نيز گفت: با راه اندازي اين مركز، از اين پس كنترل بار و مديريت شبكه توسط متخصصان استان انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد:برق صنعتي در حال توسعه است و در طول 40 سال گذشته 8 برابر رشد جمعيت در توسعه زيرساخت هاي صنعت برق سرمايه گذاري شده است و اين معناي آن است  كه صنعت برق  8 برابر ساير بخش ها فعاليت كرده اند.
در اين مراسم هچنين مديرعامل برق منطقه اي زنجان نيزگفت:با هدف ارتقاء ظرفيتهاي فرماندهي و كنترل در سطح شبكه انتقال برق و افزايش سطح امنيت و پايداري شبكه كشور سطح مركز ديسپاچينگ زنجان به مركز ديسپاچينگ منطقه اي زنجان ارتقاء يافت.

اله مرادي با بيان اين كه با توجه به نتايج ارزيابي به عمل آمده از مركز ديسپاچينگ زنجان و اقدامات  انجام شده آن شركت در راستاي تامين نيازمنديهاي استخراج شده از ارزيابي و همچنين مطابق بند 1 ماده 7 اساس نامه شركت مديريت شبكه برق ايران سطح مركز ديسپاچينگ زنجان به مركز ديسپاچينگ منطقه اي زنجان ارتقاء پيدا كرد .

اله مرادي با اشاره به اين كه وظيفه پايش و راهبري و ايجاد تعادل در شبكه برق به عهده ديسپاچينگ است، تصريح كرد: ديسپاچينگ از لحاظ گستره ي عملكرد به ديسپاچينگ ملي (SCC)، ديسپاچينگ منطقه (AOC)، ديسپاچينگ فوق توزيع (RDC) و ديسپاچينگ توزيع (DCC) دسته بندي مي شود.
وي از مشخصه هاي خاص و منحصربه فرد صنعت برق، هم زماني توليد با مصرف، عدم امكان ذخيره سازي به صورت گسترده و لزوم ايجاد تعادل بين توليد و مصرف براي كنترل فركانس قابل قبول براي مشتركان برشمرد كه راهبري و پايش شبكه هاي برق را حساس و پيچيده كرده است.

مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان در ادامه با اشاره به ارتقاء زيرساخت ها و توانمندي كاركنان اين شركت، اظهار كرد: اين زيرساخت ها، امكان رويت كليه ايستگاه هاي انتقال و نيروگاه ها و همچنين پايش و كنترل آن ها را در مركز ديسپاچينگ فراهم آورده است كه اين زيرساخت ها، شامل: توسعه شبكه فيبرنوري در تمام نيروگاه ها و پست هاي انتقال، شبكه PLC و پوشش كامل شبكه بي سيم و تجهيزات موردنياز در كل شبكه تحت عمليات شركت است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات