پاکیزه سازی مسیرهای راهپیمایی قبل،حین و پس از مراسم توسط ۵۰۰ نیروی ...

پاکیزه سازی مسیرهای راهپیمایی قبل،حین و پس از مراسم توسط ۵۰۰ نیروی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات