تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد تصویب شد/ مجوز شورای شهر برای خرید ۸۶ ...

تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد تصویب شد/ مجوز شورای شهر برای خرید ۸۶ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات