نطق پیش از دستور نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

نطق پیش از دستور نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات