عملیات توسعه و بروز رسانی شبکه های سنجش آبخوانهای استان در حال...

رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: نظر به تغییرات و نارسایی های پیش آمده در شبکه های سنجش کمی و کیفی آبخوانها در طول زمان و همچنین وجود چاههای جدیدالحفر در برخی آبخوانها در صدد بروز رسانی شبکه های سنجش می باشیم.

مهندس جعفرزاده یادآور شد: برای نیل به این مهم لازم است تراز یابی چاههای پیزومتری جدید انجام شود چرا که سطح آب زیرزمینی نسبت به سطح آب دریاهای آزاد مقایسه می شود .

وی تصریح کرد: البته عملیات تراز یابی با همکاری واحد نقشه برداری معاونت طرح و توسعه در جریان اقدام می باشد و به موازات آن پایش و بررسیهای دفتری و میدانی منابع و شبکه ها توسط گروه در حال انجام می باشد.

رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار امیدواری کرد: پس از فراهم شدن مقدمات لازم برای بروز رسانی شبکه های سنجش، شاهد افزایش دقت بیش از پیش مشخصات کمی و کیفی آبخوانها در سال آتی باشیم .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات