لزوم استفاده از نرم افزار جامع برای ثبت داده ها در ایستگاه های آب...

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: استفاده از نرم افزار جامع برای ثبت داده ها در ایستگاه های آب و هواشناسی لازم و ضروری است.

مهندس رسول سیفی تصریح کرد: تولید اطلاعات از ایستگاه های آب و هواشناسی به میزان 30 هزار رکورد در هر سال آبی لزوم استفاده از نرم افزار جامع برای ثبت داده ها را ضروری می نماید.

وی اظهار داشت: در این راستا مطالعات پایه منابع آب از نرم افزار بانک اطلاعاتی دیتاایز استفاده و بصورت مستمر بروز رسانی می گردد.

مهندس سیفی افزود: کارشناسان مطالعات پایه منابع آب شرکت بیستم بهمن ماه سالجاری جهت تدقیق و ثبت بهینه آمار در مدیریت منابع آب شهرستان خلخال حاضر و ضمن کنترل آمار مذکور و آموزش تکمیلی کارشناس مربوطه نسبت به رفع نواقص و پویای سیستم اقدام نمودند.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات