معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تکمیل طرح‌های مسکنی تا پایان دولت

وی همچنین بیان کرد: طرح اقدام ملی مسکن نیز که امسال آغاز شد، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در سال آینده است. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: قرار شده است تا پایان دولت دوازدهم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل دهیم. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تعداد بالایی طرح‌های نیمه تمام با وجود فشارهای اقتصادی و کمبود اعتبار در کشور داشتیم اما با همین شرایط برای تکمیل طرح‌ها تلاش شد و امیدواریم این روند بدون توقف ادامه یابد و به پایان برسد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات