تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد انبوه سازان کرمانشاهی فعال هستند؛ بررسی مشکلات انبوه سازان کرمانشاهی

طاقه‌ای اضافه زیربنا و اضافه طبقه را عمده تخلفات پرونده‌های ماده ۱۰۰ انبوه سازان استان عنوان کرد وافزود: در موارد بعدی کسر پارکینگ هم جزو تخلفات شایع است، اما مسئله این است باید با تشدید نظارت‌ها از بروز این تخلفات پیشگیری شود، نه اینکه اجازه کار بدهند و بعد پیگیر رفع تخلفات ساختمان احداث شده شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات