آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه ی سال 98 شهرداری رشت

آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه ی سال 98 شهرداری رشت

آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه ی سال 98 شهرداری رشت
آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه ی سال 98 شهرداری رشت
آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه ی سال 98 شهرداری رشت به دستور رئیس شورای شهر رشت جهت اطلاع عموم مردم انتشار داده شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، طی نامه ای توسط ناصر حاج محمدی شهردار رشت در پاسخ به نامه ریاست شورای اسلامی شهر رشت، آمار عملکرد هزینه و درآمد ده ماهه سال جاری شهرداری رشت را به شورای اسلامی تقدیم کرد.

در پیوست این نامه گزارشی 53 صفحه ای از عملکرد هزینه و درآمد شهرداری آمده است. خلاصه کل عملکرد هزینه و درآمد، گزارش ماتریسی از درآمد وصولی با بودجه، عملکرد هزینه ای مناطق و مرکز شهرداری رشت و عملکرد درآمدی مناطق و مرکز شهرداری رشت بخش های مختلف و کامل این گزارش است.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات