بازدید فاطمه شیرزاد از وضعیت پاکبانان در روز برفی

بازدید فاطمه شیرزاد از وضعیت پاکبانان در روز برفی

به روایت تصویر ؛
بازدید فاطمه شیرزاد از وضعیت پاکبانان در روز برفی
بازدید فاطمه شیرزاد از وضعیت پاکبانان در روز برفی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات