مانده حساب مهندسان توان ایجاد امکان تسهیلاتی گسترده را دارد/ تکمیل اشتغال مهندسان در دو برنامه پنج ساله

احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، برخی از مهم ترین عناوین برنامه کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان را به شرح ذیل بیان کرد:

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات