استمرار خدمات بيمه ای كاركنان شهرداری مورد انتظار جدی شوراست

استمرار خدمات بيمه ای كاركنان شهرداری مورد انتظار جدی شوراست

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري متن اين نامه بشرح زير است :

جناب آقاي رجبي
شهردار محترم ساري

با سلام
احتراما بطوريكه از شواهد و قرائن بر مي آيد ، يكي از چالش هاي شهرداري در حوزه اداري و مالي مشكلاتي است كه براي بيمه كاركنان وجود دارد . پر واضح است كه بيمه از مهمترين مولفه هاي امنيت شغلي است و امنيت و رضايت شغلي نيز بنوبه خود در افزايش راندمان كار و جلوگيري از هدررفت سرمايه ها و منابع تاثير بسزايي دارد و ميدانيد كه مديريت شهري در وضعيتي نيست كه نسبت به سرنوشت منابع  خود بي تفاوت باشد . از اين گذشته مشكلات و كاستي هاي مربوط به بيمه كاركنان كه بصورت اختلال در روند بيمه پردازي و در نتيجه قطع يا توقف خدمات بيمه اي بروز مي كند آنهم در شرايطي كه حق بيمه پيوسته از حقوق كاركنان شهرداري كسر ميگردد ، براي اين عزيزان خصوصا كارگران شهرداري ، خسارتبار است. حال آن كه بيشترين بار ماموريتهاي اين نهاد را همين  قشر زحمتكش و آسيب پذير بر دوش مي كشند . در شرايط كنوني كه سطح حقوق و دستمزدها غالبا جوابگوي هزينه هاي زندگي خانواده ها نمي باشد و در هنگامه ي اتفاقات غير منتظره نظير نيازهاي درماني، اين محدوديتها تشديد ميگردد  برخورداري از خدمات بيمه  تنها اميد و تكيه گاه پرسنل براي رويارويي با مشكلات است لذا ضمن قدرداني از اهتمام جنابعالي در پرداخت منظم حقوق كاركنان ، تاكيد مي شود حل و فصل چالش هاي بيمه اي و ايجاد رويه اي مطمئن براي تامين و پرداخت حق بيمه اي كه علي القاعده از حقوق كاركنان كسر مي شود ، مورد انتظار جدي است تا زمينه استمرار خدمات بيمه اي براي كاركنان فراهم و از بروز مشكلات آتي جلوگيري شود .

عليجان شمشيربند
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات