کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید

بیست و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه ضمن بررسی وضعیت اجرای مصوبات جلسات قبلی، مواردی از قبیل پیش نویس سناریوی مقابله با فساد، نتایج حاصل از برگزاری جلسات طوفان فکری قوانین فسادزا، وضعیت اقدامات تعریف شده برای مقابله با گلوگاه های فساد و نیز وضعیت اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی براساس شاخص های جشنواره شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت گزارش وضعیت رسیدگی به شکایات ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات