جلسه کمیته هماهنگی استانی آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و...

صبح امروز بیست و چهارم بهمن ماه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل جلسه کمیته هماهنگی استانی آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و مصارف استان اردبیل برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندسین مشاور مجری وناظر طرح وسایر اعضای کمیته تشکیل گردید، مشاور صدرآب نیرو بعنوان مجری، گزارشی از کلیات عملیات اجرایی و جمع بندی آمار در قالب پاور پوینت ارائه نمود .

پس از بحث های کارشناسی در راستای تدقیق و جامع نگری منابع آبی استان رهنمود هایی از سوی مدیرعامل شرکت مطرح و مقرر گردید جزئیات بیشتری از نتایج آماربرداری در قالب های تخصصی مهیا شود .

همچنین مجددا بر لزوم یکپارچه سازی وهمخوانی آمار منابع آبی در بدنه شرکت آب منطقه ای تاکید گردید .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات