اولین جلسه توجیهی احصاء اطلاعات پرونده های مشترکین چاههای صنعتی...

صبح امروز بیست و چهارم بهمن ماه با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل اولین جلسه توجیهی احصاء اطلاعات پرونده های مشترکین چاههای صنعتی و خدماتی استان ویژه شهرستان اردبیل برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرمنابع آب شهرستان اردبیل و رئیس گروه درآمد مشترکین شرکت برگزار شد، مقرر گردید بررسی تمامی پرونده های فعال و غیرفعال مصارف صنعتی و خدماتی استان به منظور تکمیل اطلاعات محاسباتی سامانه ساماب انجام گیرد.

همچنین در ادامه این جلسه مقرر شد با انجام این اقدام در نهایت راه اندازی بخش امور مشترکین این سامانه انجام پذیرد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات