با حضور وزیر نیرو؛ کلنگ احداث یک نیروگاه جدید در استان مازندران به زمین خورد

با حضور وزیر نیرو؛ کلنگ احداث یک نیروگاه جدید در استان مازندران به زمین خورد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات