از سوي دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در اين همايش آموزشي كه با حضور دكتر عليپور مديركل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال توانير ،مديران و كارشناسان شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي پيمانكاري نگهداري و تعميرات و متخصصان شركت پلاتين ايران در توانير برگزار شد، دكتر هاشم عليپور با تاكيد بر نقش اساسي و حساس باتريها در پستهاي برق به ويژه نقش آن در عملكرد كليدها و سيستمهاي حفاظتي در زمان وقوع حوادث ،برپايي اين نشست تخصصي را به لحاظ معرفي مشخصات فني و طراحي و چگونگي تامين ،نگهداري و بهره برداري از باتريهاي خشك و اسيدي حايز اهميت دانست.
در اين نشست  ضمن معرفي امكانات و قابليتهاي سازندگان ايراني ،مباحثي چون راهنماي جامع انتخاب و خريد باتريهاي تر ،دستورالعمل راه اندازي و نصب باتريهاي تر در پستهاي برق و شرايط بهره برداري از اين نوع باتريها همچنين راهكارهاي سرويس و نگهداري باتريها و احياي باتريهاي تر از سوي متخصصان شركت پلاتين ايران ارايه و قابليتهاي راهگشاي اين شركت در تامين نياز صنايع زير بنايي همچون برق ،نيروگاهها ،نفت ،گاز ،مخابرات ،راه آهن و غيره از ابتداي جنگ تحميلي و در شرايط تحريمهاي همه جانبه كشور تا امروز، تشريح شد.
گفتني است طراحي و توليد انواع باتريهاي خشك و تر صنعتي ،نيكل كادميوم و باتريهاي مانيتورينگ همچنين احياي باتريهاي صنعتي و انجام بازديدهاي دوره اي از توانمنديهاي اين شركت ايراني عنوان شده است.
همايش آموزشي بهره برداري ،سرويس و نگهداري باتريهاي پستهاي فشار قوي طي 2 روز و با حضور سازندگان معتبر كشور در توانير برگزار مي شود.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات