ساماندهي شبكه تامين كننده برق بيمارستان بقائي و ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز با حضور يازده گروه عملياتي، خط دومداره تامين كننده برق بيمارستان بقائي و نورد، واقع در ابتداي جاده خرمشهر ساماندهي و اصلاح شد.
مديراموربرق منطقه چهاراهواز اظهارداشت: با برنامه ريزيهاي انجام شده در قالب طرح تابش شماره چهار به منظور انجام عملياتهاي مهم و ضروري در نقاط استراتژيك، خط دومداره واقع در ابتداي جاده خرمشهر به اهواز( فلكه بيمارستان شهيدبقائي) بطور كامل ساماندهي شد.
بهزادشافعي زاده افزود: طي اين عمليات حضوريازده اكيپ از مناطق يك، دو، سه و با همراهي مجموعه عملياتي منطقه چهار حاضر وطي آن 2000مترسيم هانيا و هشت اصله پايه جديد نصب و همچنين يازده اصله پايه چوبي فرسوده جمع آوري،احداث 17مورد طرح 108 و 109و در مجموع600مترشبكه دومداره اين مسير بطوركامل ساماندهي و اصلاح شد.
مديراموربرق منطقه چهار اشاره داشت: طي اين عمليات كه به پايداري شبكه برق بيمارستان بقائي و گروه فولاد منجر مي شود علاوه بر استفاده از ظرفيت خالي ترانسهاي موجود ظرفيت سازي مجدد نيز در شيكه برق جنوب غرب اهواز صورت گرفته است.
شافعي زاده اعتبار اختصاص يافته به اين طرح را دوميليارد و600ميليون ريال برآورد كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات