حضور شهردار تبریز در خانه سالمندان خوبان

حضور شهردار تبریز در خانه سالمندان خوبان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات