تعیین تکلیف محل دفن پسماند صنعتی ویژه استان قزوین

تعیین تکلیف محل دفن پسماند صنعتی ویژه استان قزوین

به گزارش اداره روبط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: جایگاههای مطالعه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بررسی فنی و کارشناسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد:  پس از بحث و تبادل نظر در مورد جایگاه های پیشنهاد شده، جایگاه آب باریک با اولویت اول از نظر فنی، علمی و با رعایت اصول حفظ محیط زیست استان مورد تایید قرار گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: در گزینه دوم که مورد تایید اعضای جلسه کارگروه قرارگرفت، ۱۰ هکتار از اراضی سایت عادی پسماند محمد آباد انتخاب شد.

عباس نژاد در پایان گفت: بدیهی است انتخاب سایت مدیریت پسماند ویژه و صنعتی، با توجه به گذشت چندسال از مطالعات انجام شده، منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و تائید گزارش ارزیابی توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات