تقدير از بانوان شاغل در شركت برق منطقه اي باختروشركت ...

به گزارش پايگاه خبري توانير در اين مراسم با حضور مدير عامل و معاونين شركت برق منطقه اي باختر وهمچنين مديران عامل شركت هاي همكار از بانوان شاغل تجليل به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات