ظرفيت پست پلدختر يك افزايش يافت

به گزارش پايگاه خبري توانير كارشناس طرح پست هاي انتقال و فوق توزيع استان لرستان ضمن اعلام خبر فوق افزود:با انجام عمليات نصب و تست و راه اندازي دو دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 30 مگاولت آمپر و بركناري ترانسهاي موجود 15 مگاولت آمپري ،ظرفيت پست پلدختر يك به 60 مگاولت آمپر ارتقا يافت.

"علي رضا ذاكري فر" در ادامه افزود:با توجه به رشد بارهاي خانگي و كشاورزي در منطقه مذكور و لزوم تداوم و استمرار برق رساني مطمئن و پايدار ،افزايش ظرفيت ايستگاه مذكور در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود:با بهره برداري از اين ايستگاه ضمن افزايش پايداري شبكه فوق توزيع ،زيرساخت لازم جهت تامين انرژي مورد نياز مشتركين آينده نيز فراهم مي گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات