ایمن سازی ۴۹ تقاطع و گذرگاه برای عبور عابران پیاده تا پایان امسال

ایمن سازی ۴۹ تقاطع و گذرگاه برای عبور عابران پیاده تا پایان امسال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات