دفتر توسعه محله شقایق و گلدیس(نُه‌دره) در منطقه۹ مشهد افتتاح شد

دفتر توسعه محله شقایق و گلدیس(نُه‌دره) در منطقه۹ مشهد افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات