واریز اعتبار سهمیه بنزین سرویس های مدارس

واریز اعتبار سهمیه بنزین سرویس های مدارس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات